کد خبر 519184

افزایش ۱۱۷۲میلیارد تومانی تراز عملیاتی با رشد ۴۴درصدی بیمه آسیا در سال۹۹

بیمه آسیا با ثبت تراز عملیاتی مثبت سه هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در حالی سال ۹۹ را پشت سر گذشت که عملکرد مطلوب آن در عملیات بیمه گری باعث شد، یک هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان تراز این شرکت نسبت سال ۹۸ افزایش یابد که حاکی از رشد چشمگیر ۴۴ درصدی است.

 به گزارش اقتصادآنلاین ،این شرکت بزرگ بورسی در طول ۱۲ ماه سال گذشته ۸ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل کار این شرکت بورسی در سال گذشته ثبت تراز مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۸ بیش  از ۴۴ درصد افزایش داشته است.

بیمه آسیا در اسفندماه سال گذشته ۹۸۴ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ۷۰۱ میلیارد تومان از زیان بیمه شدگان این شرکت جبران کرد تا پرونده عملیات بیمه گری بزرگترین بیمه خصوصی کشور با تراز عملیاتی مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان نسبت خسارت ۵۴.۵۷ درصدی در سال ۹۹ بسته شود.

براساس این گزارش این شرکت بیمه ای در طول ۱۲ ماه سال گذشته ۸ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته است و ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن ۳۸ رشد داشته است، حاصل کار این شرکت بورسی در سال گذشته ثبت تراز عملیاتی  مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بود .

بیمه آسیا در ۱۲ ماه سال ۹۸ تراز عملیاتی مثبت ۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان را ثبت کرده بود که حاصل تولید ۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت ۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان خسارت بود .

این شرکت بیمه با کاهش سهم دو رشته پر ریسک ثالث و درمان و با افزایش سهم رشته های کم ریسک در پرتفوی خود و همچنین مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه با افزایش ۴۴ درصدی تراز عملیاتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ روبرو شد و نسبت خسارت این شرکت هم از ۵۵.۵۳ درصد در سال ۹۸ به ۵۴.۵۷ درصد در سال ۹۹ کاهش یافت.
 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر