کد خبر 487633

براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷؛

افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملی نشد

طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷، اقدام موثری جهت افزایش حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر همه کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلی صورت نگرفته و درآمدی وصول نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،  طبق بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 97 دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار است به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد حاصله به مبلغ 13 هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل 10 هزار میلیارد ریال آن را به صورت 100 درصد تخصیص یافته از محل ردیف 4-155000به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران کند.

در این شرایط، طبق بند (ص) تبصره 6 گزارش تفریغ بودجه 97، وزارت صنعت جهت اجرای حکم این بند طی نامه مورخ 27 مرداد 97 متن پیشنهادی مبنی بر افزایش حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلی که به تایید نمایندگان این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده را جهت طرح در هیات وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است. دبیر هیات دولت طی نامه مورخ 20 آذر 97 به وزارت صنعت اعلام کرد که موضوع در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد وزارت صنعت با همکاری وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه موضوع این بند را حل و فصل کنند.

علی رغم مکاتبات صورت گرفته، اقدام موثری جهت تحقق حکم این بند مبنی بر افزایش حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلی صورت نگرفته و درآمدی نیز وصول نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر