{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 292301

بر اساس ابلاغ گمرک؛

گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایط جدید ترخیص کالاهای ممنوعه ثبت سفارش‌های قبل را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شرایط جدید ترخیص 1339 قلم کالای ممنوعه وارداتی تعیین شد.

در نامه مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک آمده است. پیرو بخشنامه سریال 369383/ 98  مورخ3 /4/ 97  این مرکز در ارتباط ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهارم و اعلام شرایط ترخیص کالاهای مشمول ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا ، به پیوست تصویر نامه شماره 97/100/22141 مورخ 15 /5 /97 سازمان توسعه و تجارت ایران ارسال و دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق اقدام نمایند. هم چنین دقت شود:

الف) در خصوص ترخیص کالای بدون انتقال ارز صرفا بر اساس بند دو مفاد نامه مذکور قابل اقدام بوده است. ضمن اینکه صدور قبض انبار آن بایستی قبل از 30/ 3 /97 باشد.

ب) ترخیص کالای بند یک نامه فوق الذکر علاوه بر رعایت شروط مذکور در آن بند منوط به صدور قبض انبار آن قبل از 30 /3/ 97 می باشد.

ج) در صورت دارا بودن شرایط ترخیص مطابق مفاد بندهای فوق ، مراتب جهت محاسبه مالیات درآمدهای ناشی از ممنوعیت و افزایش قیمت‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات نسبت به اجرای آن اقدام فرمایند. مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه متوجه عالی ترین مقام اجرایی گمرکات خواهد بود.

13970521000262_Test_NewPhotoFree

ارسال نظر