{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 260611

گزارش مرکز آمار از اقلام خوراکی منتشر شد؛

مرکز آمار ایران گزارش متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفندماه ۹۶ در مناطق شهری را اعلام کرد که براساس آن قیمت برنج ایرانی ۱.۰۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در اسفند ماه سال گذشته، ۱۳۵ هزار و ۹۹۴ ریال بوده که با توجه به این اطلاع در بهمن ماه ( ۱۳۴ هزار و ۶۲۶ ریال) ۱.۰۲ درصد افزایش داشته است.

گروه نان و غلات

متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در اسفند ماه سال مورد بررسی  ١٣٥٩٩٤ ریال بوده که با توجه به این اطلاع در بهمن ماه (١٣٤٦٢٦ ریال) ١,٠٢ درصد افزایش داشته است. در ماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک ٧١٨٥٥ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٦٥٠٣٧ ریال)، ١٠,٤٨ درصد افزایش داشته است.

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ٤١٠٩٦٨ ریال رسیده که نسبت به ماه قبل (٤٠٧١٦١ ریال)، تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (در اسفند ماه ٣٩٠٥٥٢ ریال و بهمن ماه (٣٨٧٠٥٥ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ٣,٠٤ درصدی مواجه بوده است (اسفند ماه ٧٦٨٩٦ ریال و بهمن ٧٤٦٢٨ ریال).

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ:

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ٢٨٢٤٠ ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ٣٩١٤٨ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٠,٠٦ و ٠.٤١ درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته ٥٠٠ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ٥٩٢٢٦ ریال است که نسبت به ماه قبل  تغییر محسوسی نداشته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در اسفند ماه برابر ٩٠٨٨٩ ریال است که نسبت به ماه قبل (٨١٦٠٨ ریال) با افزایش ١١.٣٧ درصدی مواجه بوده است.

گروه روغن ها و چربی ها

متوسط قیمت یک بسته ١٠٠ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ٣٣٧٣٣ ریال است که نسبت به بهمن ماه٠,٥٤ درصد افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بطری ٩٠٠ گرمی روغن مایع ٥٣٩٨٨ ریال است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در اسفند ماه ٦٥١١٠ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٦٢٤٨٦ ریال) با افزایش٤,٢ درصدی مواجه شده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در اسفند ماه ٣٧٥٦٩ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٣٧٦٠٢ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در اسفند ماه ٣٣٥٣٣ ریال است که نسبت به ماه قبل (٣٣٥٣٦ ریال) تغییر محسوسی نداشته است.

گروه سبزیجات

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در اسفند ماه ٢٦٥٩٨ ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی ١٩٠٦٠ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٦,٣٦ و ١٦.٠٦ درصد کاهش داشته اند. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی ١٨١٧٨ ریال که نسبت به ماه قبل (١٧٧٩٩ ریال) ٢.١٣ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز ٢٢٤٩٣ ریال بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٧٣ درصد کاهش داشته است.

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در اسفند ماه ٤١٠٢١ ریال است که نسبت به ماه قبل (٤٠٨١١ ریال) ٠,٥١ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک بسته ٥٠٠ گرمی چای خارجی در اسفند ماه ٢١٥٣٥٦ ریال است که نسبت به ماه قبل (٢١٢٣٥٧ ریال) افزایش ١.٤١ درصدی داشته است.

گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر

متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی در اسفند ماه ٥٧٧٩٣ ریال است که نسبت به ماه قبل (٥٦٦٠٧ ریال) ٢,١ درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری