رییس جمهور گفت: به غیر از انضباط و مسئولیت پذیری اجتماعی، در کنترل ویروس کرونا اعمال حاکمیت نیز باید صورت بگیرد. نمی توانیم فقط به اینکه جامعه ما انضباط دارد و مردم مسئولیت پذیرند اکتفا کنیم.

حجم ویدیو: 4.14M | مدت زمان ویدیو: 00:01:32
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها