{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اعترافات برخی از اشراری که در اغتشاشات صحنه گردان بودند را می‌بینید.

حجم ویدیو: 2.17M | مدت زمان ویدیو: 00:00:43
ارسال نظر

  • فرشاد
    ۱ ۰

    آیا کشور ما اغتشاشگر تربیت کرده است؟ آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد، مسئولین مساجد و ... که در کشور کم هم نیستند آیا در این همه سال و با صرف این همه هزینه محصول تولیدی شما اغتشاشگر بوده است؟ کسی که تابلو راهنمایی رانندگی را پایین می آورد؟ بانک آتش میزند؟ اینها کجا تربیت شده اند؟ مگر نه اینکه ایرانی هستند؟ پس چه شد؟! وقتی پول و رانت و فساد همه چیزتان شد وقتی برای خودتان بهترین دانشگاهها و مدارس خارج را خواستید و برای مردم معلم حق التدریسی که محتاج نان شب است وضع مگر غیر از این خواهد بود؟. چند سال طول خواهد کشید تا تربیت صحیح دوباره حاکم شود. شاید فرزندانتان که خارج بزرگ شده اند میخواهند مدیران آینده کشوری باشند که خودتان سیستم فرهنگی و آموزشی آنرا نابود کرده اید.

پربازدیدترین ویدیو ها