{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رهبر انقلاب: آمریکایی ها یک جور حرف نمی زنند، خودشان هم نمی دانند چه می خواهند، مقصود آمریکا از مذاکره این است که ما یک چیزی بگوییم، شما آن را قبول کنید.

پربازدیدترین ویدیو ها