{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محسن حاجی میرزایی، گزینه دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش: آسیب‌های جدی فعلی آموزش و پرورش را از اهدافش دور کرده است.

همه دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه استقرار سند تحول و بهبود وضعیت آموزش و پرورش نقش ایفا کنند؛ چراکه هر توفیق پایداری از ذهن انسان‌ها و از شیوه تربیت آنان ناشی می شود.

‌به دلیل ارتباط تنگاتنگ با اعضای دولت در ۶ سال گذشته و در معرض چالش‌ها قرار گرفتن در حوزه‌های مختلف، این امکان را دارم که این پیوند را در جهت تحقق این سند برقرار کنم؛ اعضای دولت نیز نوید همراهی داده‌اند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها