{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رییس جمهور گفت: تحولات مثبت کلیدش در اختیار واشنگتن است اگر آنها می خواهند در منطقه از امنیت برخوردار باشند و آنطور که ادعا می کنند از ایران هیچ چیز نمی خواهیم باید از تحریم ها دست بردارند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها