{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بسیاری از کشورها به نشانه مخالفت‌ با تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا، به میزان بسیار بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته، از تانکرهای ایرانی، محموله‌های نفت را دریافت می‌کنند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها