{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

همه ما قطعا در سال های ۸۴ تا ۸۶ یک دستگاه پژو ۴۰۵ آتش گرفته در اطرافمان دیده ایم. گلوله های سرگردانی که در خیابان های ایران حرکت می کردند اما هیچ کس مسوولیت آنها را به عهده نمی گرفت. در این ویدیو مروری شده بر پرونده آتش سوزی های پژو ۴۰۵ و اتفاقاتی که در آن سال ها رخ داد و حقایقی گه گفته نشد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها