سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

در جلوگیری از تکرار خاموشی های سال گذشته موفق عمل کردیم

سخنگوی صنعت برق گفت: تابستان امسال تلاش کردیم تا خاموشی‌های بسیار سنگین سال گذشته تکرار نشود که خوشبختانه این امر محقق شد و تاکنون در این زمینه موفق عمل شده است.

در جلوگیری از تکرار خاموشی های سال گذشته موفق عمل کردیم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی که روز سه شنبه به صورت برخط در همایش سندیکای برق خراسان حضور یافته بود، افزود: صاحبان صنایع می توانند شهادت بدهند که در این تابستان محدودیتها به گونه ای نبوده که فشار زیادی بر این بخش وارد شود و تلاش شده است تا با توسعه ظرفیتها، حتی نیازی به اعمال مدیریت مصرف و محدودیت نباشد و شرایط به گونه ای پیش برود که تولید مناسبی در حوزه برق صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا توسعه زیرساختها به ویژه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ۶ هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت که تاکنون از این میزان چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و یا شبکه انتقال جدید ایجاد شده است.

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال از ۶۳۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز صنعت برق در کشور تنها ۱۰ درصد مشمول محدودیت ها و طرحهای مدیریت مصرف شده است و ۵۸۰ هزار مگاوات برق دیگر برای بخش صنعت به صورت مستمر در حال تامین است.

رجبی مشهدی ادامه داد: هشت درصد از موارد مزبور که مشمول طرحهای مدیریت مصرف قرار گرفته اند، صنایع بزرگ در داخل و خارج از شهرکهای صنعتی کشور هستند که در این راستا در توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیتهایی به میزان یک تا دو روز در هفته برای آنان ایجاد شده، به نحوی که خللی در نیاز بازار کشور به محصولات آنها به وجود نیاید.

سخنگوی صنعت برق گفت: طبق برنامه ریزی وزارت نیرو، افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان ۳۵ هزار مگاوات و توزیع شبکه انتقال به میزان ۹۸ هزار کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی به مهمترین اقدامات اخیر وزارت نیرو اشاره و بیان کرد: هفته گذشته وزارت نیرو موفق شد مجوز شورای اقتصاد را برای اجرای طرح های احداث بخش بخار نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و همچنین توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دریافت کند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: از برنامه های وزارت نیرو برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، مجوز ۴ هزار مگاوات آن از شورای اقتصاد گرفته شده است که باید به شکلی تأمین مالی کنند که زمینه ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود و ۱۰ هزار مگاوات نیز باید از طریق نصب نیروگاه‌ها توسط واحدهای صنعتی ایجاد شود.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاری در صنعت برق رونق بگیرد، افزود: در این زمینه برنامه ریزی برای توسعه شبکه انتقال، مدیریت مصرف از طریق توسعه هوشمندسازی و رعایت پروتکلها از طریق مشترکان پرمصرف و خُرد صورت گرفته و باید شرایط را به نوعی فراهم کرد تا نتیجه کار رضایتبخش باشد.

نخستین همایش سندیکای برق خراسان روز سه شنبه در مشهد برگزار شد.

منبع: ایرنا
ارسال نظر

آخرین خبر ها