{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 393703

کل ورودی مخازن کل ایران از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ مهرماه، ۰.۹۶ میلیاردمترمکعب، در سال آبی گذشته ۰.۴۹ میلیارد مترمکعب و درصد تغییرات آن ۹۸ درصد بوده است اما کل خروجی مخازن کل کشور در سال آبی جاری تا همین تاریخ، ۲.۴۳ میلیارد مترمکعب، در سال آبی گذشته ۱.۲۲ میلیارد مترمکعب و درصد تغییرات آن ۹۹ درصد بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت نیرو، ۲۴ میلیارد مترمکعب از ٥٠ میلیارد مترمکعب مخازن سدها خالی است و طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، میزان بارش‌ها در پاییز معادل متوسط بلندمدت و در زمستان کم‌تر از این میزان است. به طور کلی ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از اول سال تا مهرماه سال جاری معادل سه میلیمتر بود که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۴.۱ میلیمتر) ۲۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۶.۵ میلیمتر) ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن نیز در سال آبی جاری تا ۱۶ مهرماه، ۲۷.۲۸ میلیاردمترمکعب، در سال آبی گذشته ۱۹.۲۸ میلیاردمترمکعب و درصد تغییرات آن ۴۱ درصد بوده است.

براساس وضعیت بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور از اول مهرماه تا ساعت ۱۸:۳۰ آبان‌ماه به سال آبی جاری میزان بارندگی در دریای خزر در سال آبی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹، ۷.۹ میلی‌متر، در سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸، ۹۱.۴ میلی‌متر، میانگین ۱۱ ساله ۸۸.۸ میلی‌متر و میانگین ۵۱ ساله ۷۲.۱ میلی‌متر بوده است.

میزان بارندگی در خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی جاری و سال آبی گذشته به ترتیب ۲۲.۴ و ۵۰.۶ میلی‌متر بوده است. میانگین ۱۱ ساله و ۵۱ ساله آن نیز به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۰.۶ است.

وضعیت بارندگی در دریاچه ارومیه در سال جاری آبی ۲۲.۵ میلی‌متر و در سال آبی گذشته ۴۶.۱ میلی‌متر بوده است. میانگین ۱۱ ساله و ۵۱ ساله این حوزه آبریز ۴۹.۷ و ۴۰.۸ میلی‌متر است. وضعیت بارندگی در فلات مرکزی در سال آبی جاری ۱۶.۶ ودر سال آبی گذشته ۱۶.۳ میلی‌متر بوده است.

از سوی دیگر میانگین ۱۱ ساله ۱۱.۷ و میانگین ۵۱ ساله ۸.۷ میلی‌متر است. وضعیت بارندگی در حوضه آبریز مرزی شرق در سال آبی جاری و سال آبی گذشته به ترتیب ۹.۹ و ۷.۳ میلی‌متر بوده است. میانگین ۱۱ ساله و ۵۱ ساله این حوزه آبریز ۴.۸ و ۴.۲ میلی‌متر است.

همچنین وضعیت بارندگی در قره‌قوم نیز در سال آبی جاری ۲۰.۲ و در سال آبی گذشته ۳۹.۵ میلی‌متر است. میانگین ۱۱ ساله ۱۷.۸ و میانگین ۵۱ ساله ۱۳.۱ میلی‌متر است. وضعیت بارندگی تجمعی کل کشور در سال آبی جاری ۲۳.۹ و در سال آبی گذشته ۳۴.۴ میلی‌متر بوده است که میانگین ۱۱ ساله آن ۲۵ و میانگین ۵۱ ساله آن ۱۹.۵ میلی‌متر بوده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری