{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 386568

اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

گزارش عملکرد مالی شهریورماه شرکت‌های پتروشیمی حاکی از آن است که این گروه با افت محسوسی نسبت به پنج ماه اول سال جاری مواجه شده‌اند.

اقتصادآنلاین - فائزه زمانی؛ انتشار کارکرد مالی گروه‌های شیمیایی در ماه گذشته حاکی از آن است، اغلب این گروه‌ها عملکرد به مراتب منفی‌ای را به نمایش گذاشتند. به طوریکه، پتروشیمی پارس، ماه قبل موفق به کسب درآمد 1500  میلیارد تومانی شد، در حالی که این رقم برای شرکت نامبرده در مدت مشابه سال گذشته 945 میلیارد تومان به ثبت رسید.

از سوی دیگر درآمد این غول پتروشیمی نسبت به میانگین پنج ماه اول سال جاری، 168 میلیارد تومان رشد داشت. گفتنی است این شرکت درشهریور سال گذشته ،بیش از 275 هزار و 300 تن فروش داشت که این رقم در ماه مشابه سال جاری ، پس از ثبت رقمی بالای 296هزار 500 تن، رشد هشت درصدی با خود به همراه داشت. شایان ذکر است «پارس» در پنج ماه اول سال مالی به طور تقریبی 305 هزار تن فروش داشت و ماه گذشته را با ثبت رشد 17 درصدی در فروش محصولات خود به پایان رساند. 

«جم پیلن»

در ادامه شرکت‌های این گروه می‌توان به پلی پروپیلن جم اشاره کرد که ماه گذشته را  با افت 10 درصدی در نرخ فروش محصولات خود به ثبت رساند. این نهاد پتروشیمی همچنین توانست  از فروردین 97 تا پایان مرداد سال جاری به طور میانگین در هر ماه  20هزار  تن تولید محصول را به ثبت رساند که این رقم در ماه قبل با افت نزدیک به هشت درصد مواجه شد و به میانه‌های 18 هزار تن رسید. ازطرفی «جم‌پیلن» در تناژ فروش هم  شاهد افت قابل توجهی بود، به طوریکه رقم فروش آن طی ماه گذشته نزدیک به 18 هزار تن ثبت شد که در مقایسه با میانگین پنج ماه اول سال مالی جاری با بیش از 3هزار و 400 تن کاهش همراه بود. همچنین نرخ محصولات شرکت مذکور طی ماه گذشته بیش از 10 درصد افت کرد. 

افت قیمت 18 درصدی محصولات زاگرس

 شرکت دیگری که در میان گروه شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت، پتروشیمی  زاگرس بود که از آغاز سال97  تا انتهای مرداد سال جاری، به طور متوسط در هر ماه بیش از 393 هزار تن فروش را به ثبت رسانید و این در حالی است که رقم ذکر شده، با پایان  شهریور امسال به حدود 321 هزارتن رسید.

گفتنی است قیمت محصولات «زاگرس» در ماه قبل افت 18 درصدی را به همراه داشت و درآمد آن نیز در شهریور امسال، رقمی بالغ بر 470 میلیارد تومان ثبت شد که این رقم در مقایسه با  میانگین پنج ماه اول سال مالی، 310 میلیارد تومان تقلیل یافت. 

همچنین در میان نهادهای گروه شیمیایی، پتروشیمی شازند ماه گذشته را با تولید بیش از 156 هزار تن به پایان برد و این مقدار از آغاز سال قبل تا کنون به طور میانگین در هر ماه  بیش از 147 هزار تن ثبت شد.

«شاراک»  به رغم آنکه پنج ماه اول سال مالی را با میانگین درآمد 555میلیارد تومانی  به پایان برد، درشهریور ماه این رقم به ۴۳۱ میلیارد تومان رسید. گفتنی است این شرکت در بازه زمانی مذکور(ماه قبل در مقایسه با پنج ماه اول) به لحاظ نرخ فروش با افت نزدیک به 33 درصد مواجه شد.

پتروشیمی آبادان

فروش این شرکت در ماه قبل به بیش از چهار هزار تن رسید، این در حالی است که رقم ثبت شده در دوره مشابه سال گذشته دو هزار تن ثبت شد. همچنین «شپترو» شهریور امسال را با افت چهار درصدی قیمت محصولات خود به پایان رساند و میزان درآمد آن نیز به برخلاف آنکه در پنج ماه اول سال، میانگین 19 میلیارد تومان بود، شهریور به 22 میلیارد تومان نزدیک شد.

افت 15 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی پردیس

درآمد «شپدیس» شهریور امسال بر خلاف شهریور سال قبل 78درصد افت کرد و نزدیک 600 میلیارد تومان کاهش یافت. 

همچنین درآمد این شرکت در ماه گذشته  نسبت به پنج ماه اول سال جاری با افت بیش از  870 میلیارد تومان همراه بود. گفتنی است قیمت محصولات پتروشیمی پردیس در همین بازه زمانی با کاهش 15 درصدی مواجه بود. ازسوی دیگر تناژ فروش محصولات شرکت هم در ماه گذشته تا بیش از 450 هزار تن کاهش داشت. 

عملکرد مثبت «شغدیر»

پتروشیمی غدیر بر خلاف سایر نهادهای گروه شیمیایی، عملکرد مثبتی را به نمایش گذاشت ، به گونه‌ای که این شرکت از آغاز امسال تا انتهای مرداد به طورمیانگین  در هر ماه 60 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که این رقم، ماه قبل با رشد 58 درصدی همراه شد و به 89 میلیارد تومان رسید. 

لازم به ذکر است «شغدیر»  شهریورسال جاری را نسبت به پنج ماه پیش از آن با گران‌تر شدن 10 درصدی محصولات خود به پایان برد، از طرفی دیگرتناژ فروش شرکت مذکور در شهریور امسال به بیش از 10 تن رسید، که این رقم در بازه زمانی پنج ماهه مذکور معادل شش هزار تن ثبت شد که این امر را می‌توان کارکرد بهتری نسبت به سایر رقبای این گروه در نظر گرفت.

پتروشیمی نوری

شرکت فوق ماه گذشته را با ثبت درآمد نزدیک به هزارو200 میلیارد تومان به پایان رساند کهاین مقدار در دوره مشابه سال گذشته حدود400  میلیارد تومان بیشتر بود. گفتنی است درآمد کسب شده شرکت طی پنج ماه اول سال مالی در هر ماه نزدیک به هزار و 700 میلیارد تومان بود.

 «نوری» همچنین از آغا سال 97 تا پایان مرداد سال جاری  به طور متوسط در هر ماه بیش از 450 هزار تن فروش داشت که این مقدار،در ماه قبل به میانه‌های 200 هزار تن رسید

شایان ذکر است پتروشمی نوری در مقایسه با پنج ماه اول سال مالی و شهریور امسال رشد هفت درصدص را در نرخ فورش محصولات خود ثبت کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری