{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 369332

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران؛

این استدلال که برق اضافی نداریم بنابراین به ظرفیت صنعت چه استخراج ارزهای رمزنگاری شده چه دیگر صنایع اضافه نمی کنیم منطقی و علمی نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین، حمیدرضا صالحی در اتاق تهران نوشت؛ ایران کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت است که 82 هزارمگاوات نیروگاه برقی نصب شده دارد. آخرین پیک مصرف ثبت شده در ایران 58 هزارمگاوات است. 20 درصد نیروگاه ها در ایران در رزرو نگه داشته شده اند چراکه ممکن است هر آن یک واحد از مدار خارج شده و باید واحد دیگری به سرعت جایگزین آن شود. به طور کلی بدون ریسک و مشکل در ایران 60 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق وجود دارد. یک سوم از برق تولیدی در کشور صنایع می رسد، یک سوم هم در برق شهری و یک سوم دیگر در بخش خدمات عمومی و تجاری مصرف می شود.

بیش از یک ماه است که با ورود به فصل تابستان و افزایش مصرف برق، مسئله استخراج ارزرمزها و اثرگذاری آن بر میزان مصرف مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. به طور معمول زمانی که یک موضوع جدید در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می شود، همه نسبت به آن مقاومت نشان می دهند اما مطالعات بعدی گویای این است که می توان موضع بهتری نسبت به پدیده های تازه داشت. این استدلال که برق اضافی نداریم بنابراین به ظرفیت صنعت چه استخراج ارزهای رمزنگاری شده چه دیگر صنایع  اضافه نمی کنیم منطقی و علمی نیست.  استخراج ارزهای رمزنگاری شده یک صنعت است اما دولت قصد پرداخت سوبسید برای تامین برق این صنعت را ندارد بنابراین  حرف از برق های  شش تا هفت سنتی برای استخراج ارز رمزنگاری شده به میان آمده است. دولت مسئول تامین برق پاک، ایمن و مطمئن است و هر کس برق بیشتری می خواهد باید هزینه آن را بپردازد نه اینکه به طور کلی منع شود.

گذشته از این، مسائل مهم تری در صنعت برق وجود دارد که به آن توجهی نمی شود. در کشوری مثل پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت، تنها 33 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده وجود دارد اما در ایران ظرفیت نیروگاه های نصب شده از جمعیت بیشتر است. از سوی دیگر باید به الگوهای مصرف دقت کرد که به دلیل عدم توجه به اقتصاد برق روز به روز نابه سامان تر می شود. برق در کشور ما هنوز کالا نیست بلکه یک خدمت تلقی می شود که باید در اختیار افراد قرار بگیرد. اگر هزینه برق یک خانواده دونفره ساکن تهران را طی یک ماه به طور متوسط 40 هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی این خانواده روزانه برای خرید برق کمتر از خرید یک بسته پفک یا چیپس هزینه می کنند. ارزش برق در کشور ما تا این اندازه پایین است درحالیکه از صنایع زیرساختی به شمار می رود. اقتصاد برق در هیاهوی پدیده های تازه مغفول مانده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری