{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 356658

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مطابق با آخرین گزارش ها، به دلیل تعمیرات دوره ای پالایشگاه ها و به تبع آن کمبود فرآورده های نفتی، سود پالایشگاه های (کرک اسپرد) نفتی دنیا با رشد قابل توجهی روبرو شد.

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ بازار فرآورده های نفتی در سراسر جهان در ماه آوریل سود ده بود. دلیل اصلی این امر، کمبود بنزین و تقاضای چشمگیر برای این فرآورده سبک نفتی به ویژه برای ذخیره سازی بود. بر همین اساس، معامله گران با انگیزه سودجویی بیشتر، فعالیت های تجاری خود را افزایش دادند. این در حالی است که تعمیرات دوره ای در بسیاری از پالایشگاه ها رو به پایان است. با این حال بازار سایر فرآورده های نفتی چندان مطلوب برای پالایش گران نبود.

در این بین بنزین سوپر به قیمت فوب خلیج فارس در ماه گذشته برابر با 72.28 دلار به ازای هر بشکه بود. این در حالی است که نفت سفید و نفت گاز هرکدام به قیمت 77.88 دلار و 78.8 دلار در هر بشکه معامله شدند. در ماه پیش طبق میانگین نرخ فوب خلیج فارس، هر تن متریک نفتا، 479.76 دلار و هر تن متریک نفت کوره برابر با 429.5 دلار دادوستد شده است.

اما در ماه گذشته، آمریکا، همچنان با کمبود بنزین روبرو بود و همین امر قیمت این فرآورده نفتی و به دنبال آن سودهای پالایشی آن را با افزایش روبرو کرد. این در حالی است که با توجه به پایان تدریجی تعمیرات دوره ای، خوراک پالایشگاه ها رو به افزایش است. از سویی دیگر در اروپا، فراهم شدن فرصت صادرات بنزین به آمریکا و آفریقا، باعث افزایش قیمت این فرآورده نفتی سبک در قاره اروپا شد.

کاهش سطح ذخیره سازی بنزین در آمستردام به پایین ترین سطح در سال جاری همراه با توقف عملیات پالایشی در پالایشگاه «پِرنیس» هلند به میزان  420هزار بشکه در روز  به دلیل اعتصاب کارگری، تقویت سودهای پالایشی برای نفت خام برنت در اروپا را به دنبال داشت.

اما در آسیا، ادامه تعمیرات دوره ای پالایشگاه ها، همچنان بازار را با کمبود عرضه فرآورده های نفتی روبرو کرده است. به این ترتیب، در ماه آوریل 2019 سودهای پالایشی (کرک اسپرد) برای نفت خام های شاخص وست تگزاس اینترمیدیت، برنت و عمان به ترتیب در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا، با  0.69، 2.01 و 0.36 دلار در هر بشکه افزایش به رقم 18.97، 7.01 و 5.4 دلار در هر بشکه رسید. سودهای پالایشی برای نفت خام های شاخص وست تگزاس اینترمیدیت و برنت به ترتیب 2.6 و 0.66 دلار در هر بشکه بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود. این در حالی بود که سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص عمان 3.18 دلار در هر بشکه از مدت مشابه سال 2018 کمتر بود.

در ماه آوریل ،2019بهره برداری از پالایشگاه ها در آمریکا با 1.5 درصد (معادل 980هزار بشکه در روز) افزایش خوراک نسبت به ماه مارس به 88.86 درصد (معادل 17.25میلیون بشکه در روز) خوراک پالایشگاهی، رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3.5 درصد (معادل 139 هزار بشکه در روز) افت خوراک نشان داد.

 در اروپا، بهره برداری از پالایشگاه ها به 84.45 درصد، برابر 10.47میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی افزایش یافت که این ارقام به ترتیب 0.1 درصد (معادل 17هزار بشکه در روز) کمتر از ماه مارس بودند. علاوه بر این، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 0.1 درصد (معادل 17هزار بشکه در روز) به ترتیب، افزایش درصد بهره برداری و خوراک پالایشی داشتند.

در آسیا، میانگین بهره برداری از پالایشگاه ها در 4کشور ژاپن ، چین، هند و سنگاپور به 77.80 درصد( معادل 21.82  میلیون بشکه در روز )خوراک پالایشگاهی، تنزل یافت که به ترتیب یک درصد(معادل 280هزار بشکه در روز) پایین تر از ماه مارس 2018بودند. ارقام مذکور، در مقایسه با ماه آوریل سال 2018 برابر با  0.13 (معادل 660هزار بشکه)  در روز بیشتر بودند .

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری