{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 345994

این تصاویر بالا مربوط هست به روستای "چم مهر" با جمعیت تقریبا دوهزار۴۰۰نفر و تقریبا سیصدوچهل خانوار. تاکنون هیچ مسئولی به روستا نیومده عمق فاجعه تو روستای ما خیلی بیشتر از خود شهر پلدختر هستش. واقعا مردم اینجا حتی چادر هم ندارند و ارتباطشون با خارج از روستا چه زمینی وچه هوایی قطع شده!!

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری