{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 292233

شرکت چینی CNPC در حوزه انرژی، سهم توتالِ فرانسه در پروژه بزرگ گازی پارس جنوبی ایران را در اختیار گرفت و سهم خود را به ۸۰٪ افزایش داد.

3

ارسال نظر