{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 242922

مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، جابجایی کارت ها، فروش سهمیه و فساد را از معایب دو نرخی شدن بنزین عنوان کرد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق، گفت: تغییر قیمت حامل های انرژی یکی از بحث های مهم مطرح شده در هفته های اخیر است، که با توجه به وضعیت موجود در فضای اقتصادی کشور، نگرانی هایی از وقوع انتظارات تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های گذشته هرگاه قیمت حامل های انرژی افزایش یافته برخی از کالاهایی که درصد تغییرات آنها نسبت به قیمت سوخت مشخص بوده به مراتب بیشتر از گرانی سوخت افزایش قیمت داشته اند، افزود: حتی برخی کالاها که هیچ ارتباطی با سوخت نداشتند به دلیل فضای روانی تحت تاثیر قرار گرفتند، چون این انتظارات در سنوات گذشته در جامعه شکل گرفته امروز یک فضای روانی در جامعه ایجاد کرده که از آن به عنوان انتظارات تورمی نام برده می شود.

مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی مخالف است

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه کشور در شرایط رکودی به سر می برد و این شرایط همچنان استمرار می یابد و سطح حقوق و دستمزد 10 درصد بیشتر تغییر نیافته اگر با افزایش قیمت حامل های انرژی فارغ از اینکه منابع به اشتغال اختصاص یابد موافقت شود نخستین اثر آن این است که تورم سال آینده تک رقمی نخواهد ماند و عدد دو رقمی و شاید دو رقمی رو به بالا باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی که شوک قیمتی در اقتصاد کشور ایجاد کند و منجر به تورم افسارگسیخته شود مخالف است، یادآور شد: پیشنهاداتی مطرح شده مبنی براینکه این قیمت مدیریت شود و پیشنهاد دیگر ایجاد درصد تغییرات جزیی بوده است که باید بررسی شود که  5 درصد یا 10 درصد نرخ سوخت تغییر یابد، اما پیشنهاد دیگر است که تغییرات جزیی نباشد و پایه قیمتی بسته وسوخت سهمیه بندی شود.

مردم معمولا با قیمت آزاد محاسبات خود را انجام می دهند

وی با بیان اینکه سهمیه بندی سوخت نقاط قوت و ضعف دارد، افزود: حداقل مزیت روش سهمیه بندی این است که افرادی که با حداقل مصرف سوخت در جامعه زندگی می کنند می توانند روی سوخت سهمیه ای حساب باز کنند، اما ایراد سهمیه بندی این است که تفکیک مصارف سخت است و در بخشی  که تفاوت قیمت بنزین اعمال می شود ممکن است کارت ها جابجا شده، فروش سهمیه و فساد رخ دهد که باید مزایا و معایب دونرخی شدن بررسی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشنهاد دو نرخی، ایجاد سهمیه و افزایش قیمت  به معنای ایجاد شوک تورمی به صلاح نیست، تصریح کرد: شاید در وضعیت کنونی سهمیه بندی و دونرخی کردن اقدام تورمی خود را انجام دهد، چراکه مردم معمولا با قیمت آزاد محاسبات خود را انجام می دهند، لذا اگر بنزین دو نرخی شود و برای هر سطح قیمتی در نظر گرفته شود مشکل حل نمی شود و یک شوک به اقتصاد وارد می شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری