{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 210689

محمدرضا پورابراهیمی با وارد دانستن برخی ایرادات در بودجه بیان کرد: چرا در حالی که ما توانسته بودیم سهم نفت در بودجه را به ٢٥ درصد کاهش دهیم، دوباره افزایش یافت و به ٣٥ درصد رسید؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ١٧ مرداد در اتاق ایران برگزار شد، درباره اقدامات اقتصادی دولت یازدهم بیان کرد: یکی از اشکالات وارد بر دولت یازدهم  افزایش سهم نفت در بودجه است، چرا که ما به واسطه تحریم ها توانسته بودیم سهم نفت را در بودجه به ۲۵ درصد برسانیم که در سال ۹۶ باز هم به ۳۵ درصد افزایش یافت. در حوزه مالیات دولت کار بزرگی انجام داد و رسیدیم به جایی که از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بودجه دولت، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۵ درصد سهم مالیات بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پورابراهیمی ادامه داد: در حوزه واگذاری به بخش خصوصی دو اتفاق باید در دولت پیگیری می‌شد که یکی ساماندهی سهام عدالت بود که کارگروهی از سال ١٣٩٣ در وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما به موانعی برخورد کرد. موضوع دوم هم این بود که ۹۰ درصد واگذاری‌هایی که طبق اصل ۴۴  انجام شده، مدیریت آن ها هنوز در دست دولت است.

پورابراهیمی اضافه  کرد: از طریق این واگذاری ها اکنون وزارت رفاه تبدیل به دولتی جداگانه شده و از طریق نهادهای مانند سازمان تامین اجتماعی، بر نهادهای واگذار شده مدیریت می کند. در حال حاضر بر اثر واگذاری های نادرست، دولت دارایی های بخش خصوصی را اداره می کنند و پاسخگو هم نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بزرگترین واگذاری دولت باید صندوق تامین اجتماعی باشد گفت: این صندوق متعلق به سندیکای کارگری و کارفرمایی است اما اکنون یک جانبه توسط دولت اداره می شود.

وی که در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سخن می‌گفت با بیان اینکه طیب نیا را وزیری عالم به علم اقتصاد می داند، بیان کرد: به ویژه سلامت و صداقت طیب نیا قابل توجه است. در شورای پول و اعتبار سلامت و صداقت او را در رفتار دیده ایم. او زحمات زیادی کشید هرچند که ممکن است ایراداتی به مجموعه متبوع وی وارد باشد. در برخی موارد ایراداتی وارد است که از حیطه اختیار وی خارج بود و در برخی دیگر هم ممکن است برخی ایرادات مدیریتی وارد باشد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری