{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 195973

مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر گفت: شرکت‌های توزیع برق باید راهکارهای جدید تامین مالی چون فاینانس خارجی و داخلی، مشارکت با بخش غیردولتی و... را برای طرح‌های خود عملیاتی کنند.

مسعود خانی با اشاره به تغییرات شرایط مالی و نقدینگی صنعت برق در چند سال اخیر نسبت به گذشته، خاطرنشان کرد: صنعت برق امروز با کمبود شدید منابع مواجه است که ریشه این کمبود منابع، قیمت‌های تکلیفی فروش برق و انشعاب به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده است. وی افزود: در مواجهه با کمبودها، منابع به سمت نیازهای فوری هدایت می‌شود و برخی از طرح‌هایی که از اهمیت بالایی برخوردارند با این محدودیت‌ها عملیاتی می‌شوند. مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر، راه‌حل چگونگی عملیاتی شدن طرح‌هایی که با کمبود شدید منابع مواجه هستند را استفاده از سایر راهکارهای جدید تامین مالی دانست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت نیرو، خانی افزود: تامین مالی طرح‌ها شامل جذب منابع خارج از شرکت برای اجرای طرح و بازپرداخت از محل منافع ناشی از بهره‌برداری طرح است. خانی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع برق هنوز راهکارهای تامین مالی را در طرح‌های خود عملیاتی نکرده‌اند، تصریح کرد: در صورتی که راهکارهایی چون فاینانس خارجی و داخلی، مشارکت با بخش غیردولتی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی منابع حاصل از صرفه جویی سوخت (موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) قابلیت پیاده‌سازی در طرح‌های توزیع را دارند و به همین منظور لازم است شرکت‌های توزیع نیروی برق، حداقل یک طرح را با استفاده از راهکارهای تامین منابع مالی آماده‌سازی و گزارشات توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح را به شرکت توانیر ارسال کنند.

ارسال نظر