{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 165780

میانگین مصرف بنزین در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ، ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده است که این میزان در مقایسه با ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ ، ۴.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، میانگین مصرف بنزین در آذرماه ۷۳.۶ درصد بوده و مصرف بنزین در این ماه دو میلیارد و ۲۰۸ میلیون لیتر است. کمترین میزان مصرف در ١٢ آذرماه به میزان ۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و بیشترین میزان مصرف در این ماه در روز ۲۵ آذر و به میزان ۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است.

میزان مصرف بنزین در آذرماه ۱۳۹۵ در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۴ میزان ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. میزان مصرف بنزین در آبان ماه ۱۳۹۵ دومیلیارد و ۱۷۴ میلیون لیتر بوده و میانگین آن ٧٢.٥ درصد بوده است که در مقایسه با آبان سال ۱۳۹۴، ۷.۲ درصد رشد داشته است.

میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان آبان‌ماه ۷۵ میلیون لیتر بوده که ۴.۱ درصد در مقایسه به هشت ماه سال قبل رشد داشته است.

میزان مصرف بنزین در مهرماه سال ۱۳۹۵، دو میلیارد و ۲۴۸ میلیون لیتر بوده و میانگین آن ۷۴.۹ درصد بوده است که در مقایسه با مهر سال قبل ۶.۳ درصد رشد داشته است.

به طور کلی میانگین مصرف از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان مهرماه ۷۵.۴ درصد بوده که در مقایسه با هفت ماهه سال ۱۳۹۴، ٧.٣ درصد رشد داشته است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، به طور کلی میانگین مصرف بنزین در سه ماهه پاییز ۱۳۹۵، ۷۳.۸ درصد بوده که در مقایسه با میانگین مصرف در سه ماهه پاییز سال ۱۳۹۴ که ۶۸.۹ درصد برده شش برابر رشد داشته است.

ارسال نظر