۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی در بودجه وجود دارد

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور هزینه ای است و امکان کاهش هزینه ها را نداریم. انتظار داشتیم کمیسیون تلفیق ناترازی بودجه را کاهش دهد که چنین نشد.

وی خاطرنشان کرد: مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم خواهد بو

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها