{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رئیس جمهور، با بیان اینکه جوانان خلاق ایرانی می توانند پیشتاز ارائه ایده های علمی باشند، گفت: حرکتی بزرگ و ارزنده در دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه زیربناها و زیرساخت ها انجام شده است و باید شرکتهای دانش بنیان را بیش از پیش حمایت کرد.

کد خبر: ۳۹۲۴۷۴
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
ارسال نظر