{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 382671

دولت مکلف شده است سه دهک پردرآمد جامعه را شناسایی کرده و از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند. این در حالی است که منابع آماری در اختیار دولت چندان قابل اتکا نیست و با ضریب خطای قابل ملاحظه‌ای همراه است. به طوری که تنها در یک نمونه، بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بحث هزینه ناخالص خانوار ۲۰ درصد اختلاف وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سارا عبدی* در شرق نوشت: با توجه به این تناقضات آماری، مشخص نیست طرح دولت برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی تا چه اندازه همراه با خطا خواهد بود.

جدول شماره 1 اطلاعات هزینه ناخالص خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در سال 1396 را که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده است مقایسه می‌کند. در مقایسه این اطلاعات دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه این دو منبع اطلاعاتی درخصوص میزان هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های هزینه‌ای دارای بیش از 20 درصد اختلاف هستند. نکته دوم آن است که اطلاعات هر دو منبع شکاف میان دهک‌ها را (نابرابری) یکسان نشان می‌دهد.

جدول شماره 2 اطلاعات درآمد و هزینه ناخالص خانوارهای شهری به تفکیک گروه‌های هزینه در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار را نشان می‌دهد. منطبق با این اطلاعات، 30 درصد بالای جامعه در گروه‌های هزینه‌ای بالای سه میلیون تومان ماهانه قرار می‌گیرند. خانوارهایی که به طور میانگین ماهانه هزینه‌ای برابر سه‌میلیون‌و 400 هزار تومان و درآمدی برابر سه‌میلیون‌و 800 هزار تومان دارند، در گروه 30 درصد بالای هزینه‌ای جامعه قرار می‌گیرند.

جدول شماره 3 اطلاعات درآمد و هزینه ناخالص خانوارهای شهری به تفکیک گروه‌های هزینه در سال 1396 منتشره توسط بانک مرکزی را نشان می‌دهد. منطبق با این اطلاعات، جمعیت در گروه‌های هزینه‌ای بالاتر از سه میلیون، بیش از 41 درصد خانوارهای شهری کشور را تشکیل می‌دهند.

علاوه‌بر وجود اختلاف میان اطلاعات منتشره توسط دو منبع اطلاعاتی کشور، در اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار تناقض‌هایی نیز وجود دارد. 

جدول شماره 4 اطلاعات درآمد و هزینه خالص خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار را نشان می‌دهد. منطبق با این اطلاعات، خانوارهای دهک اول و دوم دارای کسری بودجه هستند.

جدول شماره 5 اطلاعات درآمد و هزینه خالص خانوارهای شهری را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار نشان می‌دهد. منطبق با این اطلاعات، خانوار در دهک دهم دارای کسری بودجه است.

*کارشناس حوزه رفاه

4-2

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری