{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 341353

مطابق بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده بودجه ۹۸ عضویت کلیه کارمندان دولت "در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است."

به گزارش اقتصادآنلاین، با این حساب بخش بزرگی از کارمندان بانک‌ها، بنیادهای مختلف و نهادهای عمومی غیردولتی مجبور به ترک پست‌های هیات مدیره در شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند. به همین جهت شرکت‌ها و نهادهای مختلف باید آماده خانه تکانی بزرگی باشند.

این قانون زمان هم مشخص نکرده و از روز اول فروردین حضور کارمندان دولت در هرگونه شرکت و سازمان به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تخلف محسوب می شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری