{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 339589

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نوشت: درباره ادغام بانک هاى نظامى در بانک سپه اقدامی ارزشمند برای مدیریت ناترازی ها و افزایش کنترل پذیری ساختارهای مدیریتی نطام بانکی است.

حسین سلاح ورزی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری