{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 329108

۱۰ دستگاه پردرخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، معرفی شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین، تعداد ۶۵۵۷ درخواست  تاکنون در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط مردم ثبت شده است که از نظر تعداد به ترتیب وزارت کشور ۳۰۰ ،وزارت بهداشت ۲۰۷ ،بانک مرکزی ۲۰۳  سه دستگاه اول پر درخواست بودند.

23 - Copy

مردم می توانند با مراجعه به  FOIA.IRAN.GOV.IR درخواست های خود را نسبت به۵۲۸ دستگاه ثبت نمایند.

ارسال نظر