{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 307855

در جلسه امروز رئیس جمهور با اقتصاددانان که از آن به عنوان جلسه ای انتقادی و صمیمی یاد شده رنانی از رئیس جمهوری بخاطر شنیدن صدای منتقدین و این که برای اولین بار ابتدا ۲ ساعت به حرف مخالفین گوش داده و سپس سخن گفته است سپاسگذاری کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، برگزاری این جلسه به درخواست رئیس جمهوری و پس از دیدار با اصلاح طلبان انجام شده و در راستای شنیدن گروه های مختلف نخبگان ارزیابی می شود. بنابر اخبار رسیده به اقتصاد آنلاین قرار است جلساتی نیز با قومیت ها و جامعه شناسان و سایر گروه های مرجع برگزار شود.

بنابر اطلاعات رسیده به خبرنگار اقتصادآنلاین در مجموع 34 اقتصاددان به این جلسه دعوت شده بودند که 27 نفر دعوت را اجابت کرده و به جلسه رفته اند. بنابر اخبار رسیده، این جلسه یکشنبه هماهنگ شده و طبیعی بود که برخی افراد به دلیل تداخل زمانی نتوانند در جلسه حضور یابند.

افراد حاضر در جلسه و جریان فکری آنها به قرار زیر بودند: محسن رنانی (نهادگرا)، تیمور رحمانی (جریان اصلی علم اقتصاد)، احمد توکلی(چپ اقتصادی)، فرشاد فاطمی(جریان اصلی علم اقتصاد)، ابوالفضل پاسبانی(نهادگرا)، سعید لیلاز(اقتصاد بازار)، ابوالقاسم مهدوی(جریان اصلی علم اقتصاد)، حسین عبده تبریزی(جریان اصلی علم اقتصاد)، بایزید مردوخی(نهادگرا)، کوثر یوسفی(جریان اصلی علم اقتصاد)، سهراب دل انگیزان(نهادگرا)، زهرا کریمی(نهادگرا)، علی سعدوندی(جریان اصلی علم اقتصاد)، حمید زمانزاده(نهادگرا)، علی مدنی زاده(جریان اصلی علم اقتصاد)، مرتضی عزتی(نهادگرا)، صادق الحسینی(جریان اصلی علم اقتصاد)، کامران ندری(جریان اصلی علم اقتصاد)، علی مزیکی(جریان اصلی علم اقتصاد)، وحید ماجد(نهادگرا)، مرتضی زمانیان(نهادگرا)، جعفر خیرخواهان(نهادگرا)، حجت میرزایی(نهادگرا)، مهدی فیضی(جریان اصلی علم اقتصاد)، سعید اسلامی بیدگلی

افرادی که دعوت شده بودند اما در جلسه حضور نیافتند نیز عبارت بودند از عباس شاکری، فرشاد مومنی، علی عرب مازار، حسن طائی، موسی غنی نژاد و مسعود نیلی که طیف نهادگرایان دانشگاه علامه با رهبری فرشاد مومنی ظاهرا به دلیل وجود اقتصاددانان سایر جریان های فکری حاضر نشده بودند در جلسه حضور یابند و سایر افراد نیز به دلیل تداخل زمانی در جلسه حضور نیافتند. البته از طیف نزدیک به علامه آقایان حجت میرزایی و جعفر خیرخواهان حضور داشتند. همچنین با این جلسه مشخص شد که شایعات در خصوص عدم حضور مسعود نیلی در دولت صحیح است.

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری