{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با اعلام ظرفیت پذیرش؛

تکمیل ظرفیت رشته محل های آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ٩٧ آغاز شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، افرادی که در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی شرکت کرده و متقاضی بهره مندی از شرایط تکمیل ظرفیت هستند، می توانند نسبت به انتخاب رشته/محل های اعلام شده اقدام کنند.

افرادی که حد نصاب ۴۵ درصد نمره خام آزمون را کسب کرده اند صرفا مجاز به انتخاب رشته های بیماری های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت خواهند بود. کسب نمره حدنصاب برای کلیه سهمیه ها تابع مقررات مربوط به خود است.

افرادی می توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند که در آزمون دستیاری دندانپزشکی در هیچ رشته/ محلی پذیرفته نشده باشند.

داوطلبان می توانند از ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۵ مهر تا ساعت ٢٤ روز دوشنبه ۱۶ مهر ۹۷ با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول پذیرش، نسبت به انتخاب اولویت های رشته / محل تحصیل خود اقدام کنند.

مهلت اعلام شده قابل تمدید نبوده و عدم تکمیل فرم انتخاب ویژه پذیرفته نشدگان در مهلت مذکور به منزله انصراف داوطلب از شرکت در مراحل پذیرش دستیار دندانپزشکی در این دوره خواهد بود.

اعلام ظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیت سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

رشته دانشگاه محل تحصیل سهمیه بومی سهمیه آزاد
بیماری های دهان و فک و صورت زاهدان ۱ ۱
بیماری های دهان و فک و صورت مشهد ۱ ۲
بیماری های دهان و فک و صورت همدان - ۱
بیماری های دهان و فک و صورت شهید صدوقی یزد - ۱
بیماری های دهان و فک و صورت آزاد اسلامی واحد خوراسگان - ۲
آسیب شناسی دهان و فک و صورت تهران - ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت اصفهان ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت بابل ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت تبریز ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت شیراز ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت مشهد ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت همدان ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت شهید صدوقی یزد ۱ ۱
آسیب شناسی دهان و فک و صورت آزاد اسلامی واحد خوراسگان - ۲
ارسال نظر