{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

محمدصادق الحسینی کارشناس اقتصادی در توییتی در باره بحران مالی جهانی نوشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدصادق الحسینی کارشناس اقتصادی در یک رشته توییت درباره بحران های مالی جهان هشدار داد ، وی نوشت:

بارها نوشته‌ام و دوباره می‌نویسم که بحرانی جهانی در راه است.

با انتشار آمار بیکاری در آمریکا بسیاری گفتند این نشانه قوت اقتصاد آمریکا و نبود  پیشرانه های بحران است.

مقاله بخوبی نشان میدهد آمار منتشر شده نشان از شروع دوره ای نزولی در اشتغال است.

در این اثنا گردون براون هم نسبت به بحران مالی جهانی هشدار داد!

3

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری