{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 300000

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

مرکز آمار ایران گزارشی در خصوص تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجارت چمدانی سه ماهه اول۹۷ منتشر کرد که نشان می دهد ارزش صادرات صنعتی ۱۹درصد رشد کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران گزارشی بر اساس آمار منتشره گمرک ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی و شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معدن و صنعت) به جز نفت،گاز (گازطبیعی و میعانات گازی) و تجارت چمدانی در سه ماهه اول ١٣٩٧ منتشر کرده است.

تحلیل تجارت خارجی

آنچه که مسلم است واردات واسطه ای و سرمایه که نقش بسیار تعیین کننده در ارزش افزوده دارند در ماه  های اخیر با افت شدید مواجه شده است.   

از طرف دیگر از سال ۹۰ تا کنون به طور متوسط نزدیک به  ۸۰  درصد واردات به صورت واسطه ای و سرمایه ای بوده است درحالی که مصرف نهایی فقط ۲۰ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است.

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۲۶.۸۴ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۲۴.۲۹ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶.۹۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) مثبت ۷.۵۳ است.

بخش شیلات

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۷.۴۸ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۱۳.۴۹ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابهس سال قبل از رشد مثبت ۴۶.۹۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۱۰.۴۳  است.

بخش استخراج معدن

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶.۲۳ درصدی  برخوردار  است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۴۶.۱۶ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۳۶.۱۲ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۱۳.۱۲ است.

بخش صنعت

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۱۸.۵۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۶.۳۸ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابهس سال قبل از رشد مثبت ۸.۷۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۳۰.۰۸ است.

2894811

ارسال نظر