{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 296178

محمد صادق الحسینی در توییتی نوشت: برخی میگویند حباب در اقتصاد آمریکا مختص بازار سهام نیست. کل اقتصاد آمریکا درگیر حباب بزرگی شده است.

ترامپ با علم به این وضعیت، کنگره و سنا را تهدید میکند که استیضاحش نکنند.

محمد صادق الحسینی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری