{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 218884

روند تغییرات نرخ تورم و سود سپرده رسمی اعلام شده در دوره ۸۶ تا ۹۶ به شرح نمودار است.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

تورم

ارسال نظر