{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 195877

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۲۴۹۱۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد که ابلاغیه این قانون به شرح زیر است:

یادآور می شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه) پارلمان، کلیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور و ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.

این طرح به تنقیح ۳۷۱ ماده و شناسایی ۱۹۰ ماده تاریخ گذشته و ۱۹۹ قانون منسوخ می‌پردازند.

در ماده واحده این طرح آمده است به موجب این قانون، احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست لغو می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده متن منقح موضوع این قانون بر اساس ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

تبصره ۲ ماده واحده نیز فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه قانون را منتشر کرده است.

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۲۴۹۱۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد که ابلاغیه این قانون به شرح زیر است:

قوانین مالیات

ارسال نظر