{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 189455

وزارت صنعت خبر داد:

وزارت صنعت، معدن وتجارت قیمت برخی اقلام مهم را در بهمن ماه ۹۵ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۴ بررسی کرد و در زمینه تیرآهن نمره های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ قیمت هرکیلو گرم بطور میانگین رشد ۱۸.۵ درصدی را نشان می دهد.

برپایه جدول آماری منتشر شده، قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره 14 ذوب آهن اصفهان در بهمن 94 برابر با 16 هزار و 347 ریال بود که نسبت به رقم 19 هزار و 235 ریال در بهمن 95 رشد 17.7 درصدی را ثبت کرد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره 16 ذوب آهن اصفهان در بهمن 94 به 16 هزار و 468 ریال رسید که در مقایسه با رقم 19 هزار و 98 ریال بهمن 95 رشد 16 درصدی داشت .

علاوه براین نرخ هرکیلو گرم تیرآهن 18 ذوب آهن در بهمن 94 برابر با 15 هزار و 738 ریال بود و در بهمن 95 به 19 هزار و 203 ریال رسید که رشد 22 درصدی را از آن خود ساخت .

برابر داده های آماری وزارتخانه مزبور، هرکیلو گرم میلگرد آجدار نمره 12 در بهمن 94 به رقم 13 هزار و 212 ریال رسید که با افزایش 30.1 درصدی در بهمن 95 به نرخ 17 هزار و 195 ریال عرضه شد .

میلگرد آجدار نمره 14 نیز در بهمن ماه 94 هرکیلو گرم 13 هزار و 103 ریال قیمت داشت، اما در بهمن 95 با رشد 31.5 درصدی به 17 هزار و 228 ریال رسید .

میلگرد ساده نمره 8 هم در بهمن 94 هر کیلو گرم 14 هزار و 161 ریال به 17 هزار و 668 ریال رسید که 24.8 درصد رشد را ثبت کرد .

همچنین نبشی نمره 8 هم از هرکیلو گرم 14 هزار و 873 ریال در بهمن 94 با رشد 23.5 درصدی در بهمن 95 به قیمت 18 هزار و 375 ریال بالغ گشت .

نبشی نمره 12 نیز از هرکیلو گرم 14 هزار و 975 ریال در بهمن 94 به 18 هزار و 464 ریال در بهمن 95 رسید که افزایش 23.3 درصدی را نشان می دهد.

برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، میزان تیرآهن تولیدی 11 ماهه پارسال به رقم 941 هزار تن رسید که نسبت به رقم یک میلیون و 83 هزار تن تولید شده در دوره مشابه در سال 94، افت 13 درصدی دارد .

تیرآهن صادر شده در 11 ماهه 95 ( منتهی به بهمن ) هم 178 هزار تن ثبت شد که در مقایسه با 163 هزار تن میزان صادر شده در 11 ماهه 94 رشد 9 درصدی را نشان می دهد .

علاوه براین میلگرد تولید شده در دوره 11 ماهه پارسال به رقم 6 میلیون و 164 هزار تن رسید که نسبت به رقم پنج میلیون و 744 هزار تن عملکرد مدت مشابه در سال 94 رشد هفت درصدی را ثبت کرد .

میزان صادرات میلگرد در 11 ماهه 95 برابر با 234 هزار تن بود که در مقایسه با رقم 270 هزار تن تولید دوره مشابه در سال 94 افت 13 درصدی دارد.

ارسال نظر