{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 183013

پس از ۱۵ ماه پیگیری از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، موضوع خالص فروشی کالاها در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان تهران تصویب شد.

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان تهران پیشنهاد اداره کل استان تهران درباره خالص فروشی کالا  - کسر کردن وزن ظرف به ویژه در شیرینی و میوه - مطرح شد که با موافقت تمامی اعضا تصویب شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدی تصریح کرد: این مصوبه پس از ابلاغ به اتاق اصناف استان و واحدهای صنفی اجرایی می‌شود.

با پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و با توجه به مهم و ملی بودن این مساله و به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق مردم مقرر شد که موضوع خالص فروشی در کمیسیون عالی نظارت نیز مطرح شود تا در صورت موافقت اعضای این کمیسیون، طرح مذکور به صورت کشوری اجرا شود.

ارسال نظر