کد خبر 150601

حجم حق بیمه‌های تولیدی ۲۰.۳ درصد افزایش یافت

پرداخت ۶۰ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران

حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸.۷ هزارمیلیارد ریال رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس آمار عملکرد پنج ماهه اول ۱۳۹۵ صنعت بیمه کشور که از سوی بیمه مرکزی منتشر شده است: حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸.۷ هزارمیلیارد ریال رسیدکه از این میزان، سهم بخش غیردولتی به ۶۶.۸ درصد بوده  و ۳۳.۲ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.

تنها ۱۰ شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، رازی، پاسارگاد، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد) درمجموع ۸۵.۷ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴.۳ درصد مابقی ، توسط ۱۵ شرکت بیمه دیگر ازجمله شرکت بیمه « تجارت نو » که پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی در مورخ ۱۳۹۵.۲.۶ اخذ نموده،تولید شده است.

بنا بر اعلام اداره تحلیلهای آماری تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود ۱۲.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۶  میلیون فقره بود که ۴۱.۵ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. ۲۰.۴ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بوده و  سهم بیمه زندگی به میزان ۱۳.۴ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

همچنین شرکت‌های بیمه در این مدت حدود ۶۰ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند این رقم در مقایسه با پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴، ۳۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که۵۵.۱درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد .

بنا بر این گزارش، شرکت های بیمه در حدود ۱۲ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده اندکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل۲۹.۱ درصد رشد داشته است ،۳۸.۷ درصد از این خسارت ها به بیمه شخص ثالث و مازاد ، حدود ۳۵.۸  درصد به رشته بیمه درمان و ۷.۵ درصد نیزبه بیمه زندگی اختصاص یافته است.

بر اساس این آمار نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل۶۰.۷درصد بودکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزایش نشان می دهد و  نسبت خسارت ۸ شرکت بیمه میهن، حافظ، ایران، ملت، نوین، سینا، دانا و البرز (به ترتیب با ۱۶۸.۵، ۹۳، ۸۲.۲، ۷۴.۲، ۷۴.۱، ۷۲.۲، ۶۷.۵ و ۶۷.۲ درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.  پس از شرکتهای بیمه بالا، نسبت خسارت شرکت بیمه سرمد (با ۵۸.۱ درصد) از نسبت خسارت سایر شرکتهای بیمه بالاتر بوده اما پایین تر از سطح بازار بیمه قرار دارد و دو رشته‌ بیمه درمان و بدنه اتومبیل (با ۱۰۶.۸ و ۷۰.۹ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

در ادامه پس از رشته های نامبرده دو رشته بیمه ای حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با ۶۰.۵ و ۵۶.۶ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است.

گفتنی است نسبت خسارت عبارتست از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی شود. بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها پنج ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر