{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 143167

وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: مرکزمطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای با همکاری اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ایجاد شود.

علی ربیعی در دیدار با  «ﻫﺎﻧﺲﻫﻮرﺳﺖ ﮐﻨﮑﻠﻮﺳﮑﯽ» دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی؛ پیشنهاد ایجاد مرکزمطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای را با همکاری اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مطرح کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود : این مراکزمی‌تواند با هرشکلی که اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی جنوب آسیا (ایسا) تشخیص دهد، راه اندازی شود و ما نیز دراین زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی برپژوهش‌های منطقه ای تاکید کرد وگفت :  اگر در" ایسا " به این امر توجه  وملاحظات منطقه‌ای درنظرگرفته شود قطعا این برنامه‌ها بهتر پیش خواهد رفت.

ربیعی بخش اعظمی از اقتصاد ایران را درصندوق‌های کشوردانست و گفت : ظرفیت بسیار خوبی دراین صندوق‌ها آماده شده است و امیدواریم درتبادل نظر با "ایسا" این ظرفیت‌ها افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد : ما سازمان بازنشستگی کشوری  را ازبحران خارج و ایده‌ها و آرمان‌های خوبی را دنبال کردیم.

 وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه به نابرابری ها وخشونت های موجود در آن‌ها،  گفت : برای دست یابی مناسب این کشورها به یک رفاه نسبی و تامین اجتماعی مناسب هنوز راه زیادی درپیش است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری