آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد چک های برگشت خورده از نظر مبلغ نسبت به دی ماه ۸.۸درصد افزایش داشته است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر