{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در بین تمام کشورهای دنیا ونزوئلا با فاصله زیاد از سایر کشورهای پرتورم دنیا در صدر این فهرست قرار گرفته است؛ نرخ تورم این کشور ۲۸۲۹۷۲.۸ درصد است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری