سهم مصرف داخلی از تولید زعفران کشور حداکثر ۲۰ درصد است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر