{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

پس از پیروزی حزب بوریس جانسون در انتخابات انگلیس، پوند با افزایش بسیار نیرومند ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۳۱ دلار مبادله شد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری