{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در  سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای فروش ثبت شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری