{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

وزیر آموزش و پرورش از اختصاص رقم ۲ میلیون یورو به منظور پرداخت مطالبات معلمان خارج از کشور خبر داد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری