{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بررسی لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری