{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نوبت ششم و پایانی وام ضروری ۵ میلیون تومانی بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۰ مهرماه به حساب ۳۲ هزار نفر واجد شرایط باقیمانده واریز می شود. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری