{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بیشترین سهمیه استخدامی در  در هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی با 18 هزار و 93 نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری