{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • رستم یوسفی
    ۰ ۰

    باسلام بااین مبلغ نمیدونم منظورازخانوارازنظرشما چی هست ولی بااین تورم مبانگین واقعی نه اونی که شما به خوردمردم میدین تورم صحیحی که مردم باهاش سروکله میزنندازچهارصددرصدتاالی هفتصددرصد وحقوق ثابت خانواده چهارتابیشترازاین فقط میتونن زنده باشند زندگی رونمی دونم حالاتعریف شمااززندگی روبایدبدونن مردم چاقضاوت کنند

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری