{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده است (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری